top of page

Avís Legal

TITULARITAT

S'informa als usuaris de la present pàgina web, d'ara endavant Usuari, que el titular del website https://www.boschpascual.com, d'ara endavant "la pàgina web", és l'empresa o titular Construccions Bosch Pascual, SA, amb NIF A08617953, en la adreça:

Carrer Fructuos Gelabert, núm 24, planta 5 porta 1

Edifici Conata 1

08970 SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA)

CONDICIONS D'ÚS

La utilització de les pàgines web que s'inclouen en el domini boschpascual.com (des d'ara "la pàgina web") li atribueix, a vostè, la condició d'usuari de la pàgina web (en endavant "l'Usuari").

L'usuari expressa la seva comprensió i acceptació plena i sense reserves de el contingut d'aquesta "Nota Legal", així com de totes i cadascuna de les condicions generals publicades per Construccions Bosch Pascual SA per al general coneixement d'usuaris i / o visitants, al supòsit de contractació.

MODIFICACIONS

Construccions Bosch Pascual SA es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de "la pàgina web".

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tot el contingut gràfic i la informació de la pàgina www.boschpascualconstrucciones.com , així com, el disseny gràfic, les imatges, els índexs i els codis font en llenguatge HTML, javascript, o altres anàlegs o similars, són propietat exclusiva de Construccions Bosch Pascual SA, la qual es reserva tots els drets d'explotació, amb l'única excepció dels articles i opinions, publicats en "la pàgina web" que són propietat de cada autor individual, en aquest cas es manifestés la seva autoria en la nota de copyright .

Haurà de respectar, en tot cas, la nota de copyright i l'estipulat en aquesta "Nota Legal", ja que el seu trencament pot comportar l'aplicació de les sancions establertes en el Codi Penal, la Llei de Propietat Intel·lectual, la Llei de Marques i la Llei de Competència deslleial, entre d'altres.

Protecció de dades

Boschpascual.com està decidida i fermament compromesa amb la preservació de la privacitat dels seus usuaris o visitants, obligant-se a mantenir la confidencialitat de les seves dades.

Construccions Bosch Pascual SA, recollirà les dades de caràcter personal de manera adequada, pertinent i no excessiva segons les finalitats, utilitats, serveis i / o prestacions incloses en la seva web, de forma, a més, determinada, explícita i legítima, pel que en cap cas es faran servir mitjans fraudulents, deslleials o, naturalment, il·lícits o que en alguna forma posin en perill els legítims drets dels visitants.

En conseqüència i en compliment de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal es manifesta amb caràcter general que:

 • Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, als fins indicats en el formulari que l'usuari ompli.

 • S'incorporaran a un fitxer de dades degudament registrat en l'Agència de Protecció de Dades.

 • L'usuari tindrà dret a accedir, cancel·lar i modificar les dades de l'esmentat fitxer. Per a l'exercici d'aquests drets ha de sol·licitar a l'departament de protecció de dades, mitjançant un correu electrònic a boschpascual@boschpascual.com on s'especifiqui el canvi a realitzar i el motiu.

 • No utilitzarem les dades per a finalitats comercials excepte en el cas que l'usuari registrat ens hagi donat el seu permís.

No s'utilitzaran "cookies" excepte en els casos en què sigui necessari per a millorar la usabilitat o navegació per les pàgines web de Construccions Bosch Pascual SA i, en qualsevol cas, es garanteix que no s'utilitzaran aquests mecanismes o similars per a recaptar informació confidencial de els usuaris.

LSSICE: LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC.

Construccions Bosch Pascual SA es compromet a complir amb les obligacions legals i concretament amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Complint amb l'article 10 de l'esmentada llei, se'ls informa de les següents dades identificatives:

El nom de domini boschpascual.com ha estat inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, Full B29353, Foli 115, Tom 42240.

COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Totes les comunicacions electròniques que realitzi Boschpascual.com inclouran:

 • Identificaran clarament el remitent de les mateixes

 • Han d'incloure un procediment senzill i gratuït perquè els destinataris dels serveis puguin revocar el consentiment prestat i deixar de rebre les esmentades comunicacions.

 • En cap cas, li enviarem, comunicacions comercials amb finalitat de venda directa, sense el seu previ i exprés permís.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

 • Construccions Bosch Pascual SA no serà responsable de cap error tècnic, editorial, tipogràfic o qualsevol altre similar. Tampoc no ho serà de les opinions expressades en els articles apareguts els quals són sempre a títol personal dels autors esmentats en la nota de copyright que els identifica com a tals. Tampoc no serà responsable de les dades no actualitzades.

 • S'exclou la responsabilitat per la falta de disponibilitat o continuïtat d'el funcionament "la pàgina web".

 • S'exclou la responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a les informacions o altres contingudes en pàgines webs, a les quals aquesta web pugui remetre enllaços hipertextuals o "links". La finalitat dels "links" que apareix a la pàgina és purament informativa, no sent Construccions Bosch Pascual SA responsable en cap cas de l'resultat que l'usuari pretengui obtenir mitjançant l'accés als citats "links". Per tant, Construccions Bosch Pascual SA no respondrà per:

 • la disponibilitat, accessibilitat i funcionament o continuïtat dels llocs enllaçats.

 • la qualitat, licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de l'contingut existent en els llocs enllaçats

 • de l'manteniment, prestació o transmissió dels continguts existents en els llocs enllaçats.

 • Construccions Bosch Pascual SA no té coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remeten o recomanen és il • lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització. En cas de tenir coneixement s'actuarà amb la diligència deguda per a suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent, tal com estableix la LSSICE.

 • Els danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a l'existència de virus en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris. De la mateixa manera, per la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través de "la pàgina web", causant alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

bottom of page