top of page

BOSCH PASCUAL

CONSTRUCCIONS BOSCH PASCUAL, inicia la seva trajectòria sota la direcció de l'enginyer industrial Sr. Francisco Javier López-Pinto Ruiz. L'empresa, de tipus familiar, a poc a poc comença a fer-se un lloc dins el sector de la construcció, gràcies a la qualitat de l'execució i del producte resultant. Estàndards que perduren avui dia com la nostra marca.

QUI SOM?

Un dels pilars fonamentals i diferencials és la captació i garantia tècnica de CONSTRUCCIONS BOSCH PASCUAL respecte a empreses similars. Apostem per les persones com a base de la competitivitat i servei a client. El nostre equip de professionals inclou, enginyers de camins, canals i ports, enginyers industrials, enginyers de l'edificació, arquitectes tècnics, màster en prevenció de riscos laborals, llicenciats en ADE, diplomats en ciències empresarials, administratius, encarregats i operaris. Tots ells amb una llarga i provada experiència en diferents empreses de primer nivell de sector.

Detallistes, perfeccionistes i curosos, la nostra metodologia de gestió dels contractes es basa en una anàlisi profunda del projecte a executar. S'analitza la factibilitat tècnica, econòmica i de terminis. Es realitzen revisions periòdiques de desviacions, actualització constant del camí crític, planificació logística, planificació de recursos, enginyeria de valor i en general, qualsevol aspecte que afecti tant a la qualitat, al termini o al cost de l'obra.

Nosotros: Acerca de
Diseño sin título (1).png

QUALITAT I MEDI AMBIENT

Disposem d'un sistema de gestió integrat, certificat i consolidat, basat en les normes internacionals ISO 9001 de gestió de la qualitat, ISO 14001 de gestió mediambiental i OSHAS 18001 de prevenció de riscos laborals. També som posseïdors d'una important classificació empresarial per a treballar per a l'administració pública.

Tots aquests recursos i processos ens permeten assegurar un compromís amb els nostres clients de qualitat global del servei pel que fa a producte final, atenció, servei, adaptació als canvis i principalment capacitat per oferir solucions completes que generin la màxima satisfacció.

RESPONSABILITAT CIVIL CORPORATIVA

La base d'actuació de Bosch Pascual és la visió global de les persones que treballen a la companyia i per a les que treballa, tenint en compte l'impacte que pot tenir la nostra activitat en la societat i el medi ambient.

El respecte i la identificació de les necessitats de personal i clients ens fa establir les formes d'actuació, organització i identificació d'objectius.

De la mateixa manera Bosch Pascual actua sempre respectuosament amb la legalitat vigent i d'una forma honesta i sincera, transmetent d'una forma transparent i directa la informació, sotmetent anualment a auditories segons el programa de gestió ISO.

bottom of page